(GDVN) - “Khi Nhà nước cần, Nhà nước kêu gọi, chúng ta hưởng ứng, đầu tư. Nhưng giờ Nhà nước nói không cần là không cần ngay..", một vị Hiệu trưởng nêu quan điểm. Hàng loạt trường trung cấp y, dược bị “bóp chết” Liên Bộ Y tế và Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 26 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y. Theo đó, từ năm 2018 trở đi, các trường trung cấp sẽ ngưng tuyển sinh...